Menu

Please select a menu

r

REGULAMIN \ HYPERP

 

Wszelkie prawa zastrzeżone | Twórcy regulaminu: Administracja HypeRP | 19.09.2021§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

1.2 Każda osoba wchodząca na serwer akceptuje regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania go.

1.3 Każdy gracz jest zobowiązany do wykonywania poleceń administracji.

1.4 Okłamywanie administracji jest surowo zakazane.

1.5 Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, działające na szkodę serwera jeśli uzna to za słuszne.

1.6 Każdy gracz ma obowiązek posiadać taki sam nick na platformie discord oraz fivem.

1.7 Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, gdy uzna to za słuszne.

1.8 Rozgrywka na serwerze HypeRP jest zgodna z regulaminami platform służących do streamowania (np. Twitch

1.9 Regulamin serwera jest najważniejszym dokumentem i żaden regulamin (frakcji, organizacji przestępczej lub biznesu) nie może być sprzeczny z regulaminem głównym. W przypadku sprzeczności respektowane są zapisy z regulaminu głównego.

1.10 Od niektórych zapisów z regulaminu mogą wystąpić wyjątki za zgodą administracji.

1.11 Administrator ma decydujący głos we wszystkich sprawach dotyczących serwera.§2. ZASADY OGÓLNE

 

2.1 Zakazuje się wychodzenia z serwera podczas pełnionej akcji RolePlay.

2.2 W przypadku gdy dostaniesz crasha, stracisz dostęp do internetu lub prądu itp. jesteś zobowiązany poinformować o tym na odpowiednim kanale discord i jak najszybciej wrócić do akcji i ją kontynuować.

2.3 Zakazuje się korzystania z programów trzecich, bugów, mechanik gry, exploitów, cheatów, modów oraz innych wspomagaczy, które ułatwiają rozgrywkę.

2.3.1 Do takich wspomagaczy zaliczają się: Smugi po pociskach, FOV, Citizeny z brakującymi elementami z gry, Kill Effectów/Head Effectów z podświetleniem innych graczy po zabójstwie.
2.3.2 Zakazuje się korzystania z „customOS” (przykładowo GGOS, Revi.cc i wszystkie inne). Niestosowanie się do tego punktu regulaminu grozi banem permanentnym za Cheating.

2.4 Zakazuje się przebywania na transmisji live z naszego serwera podczas pełnionej rozgrywki na serwerze.
2.4.1 zakazuje się prowadzenia transmisji live podczas zdawania licencji na broń oraz nagrywania bądź udostępniania pytań zadawanych przez psychologa.

2.5 Każdy gracz grający na serwerze ma obowiązek posiadać sprawny mikrofon i aktywnie się przez niego komunikować.

2.6 Na serwerze można odgrywać ERP i BRP (EroticRP oraz BrutalRP), po spełnieniu poniższych waunków:

2.6.1 Obustronna zgoda OOC
2.6.2 Znalezienie miejsca odosobnionego od graczy nie biorących udziału w akcji

2.7 Tylko administrator ma prawo do przerwania akcji.

2.8 Bycie pod wpływem jakichkolwiek substancji nie zwalnia cię z przestrzegania regulaminu.

2.9 Gracz ma obowiązek odegrać akcje poprawnie, nawet jeśli drugi gracz łamie regulamin. 

2.10 Wszelkie złamanie regulaminu należy zgłosić administracji poprzez odpowiedni do tego kanał na serwerze discord.

2.11 Na wezwanie rządowego masz 24h od momentu zakończenia akcji.

2.12 Administrator ma prawo ukarać gracza, który bezpodstawnie wezwał rządowy.

2.13 Zakazuje się obrażania lub reklamowania innych serwerów.

2.14 Po każdym restarcie serwera każdy gracz ma okres 3 minut nietykalności (zapis nie dotyczy osób, które przed restartem brały udział w akcji).

2.15 Rozgrywka toczy się w Los Santos (odpowiednik Los Angeles [USA] w świecie GTA).
2.16 W przypadku braku konkretnego podpunktu regulaminu stosuje się podstawowe zasady RP (takie jak zakaz LootRP itp.)

§3. KOMUNIKACJA

3.1 Zakazuje porozumiewania się przez programy trzecie (Discord lub inne) podczas rozgrywki na naszym serwerze. 

3.2 Do prowadzenia narracji podczas rozgrywki służą komendy /me oraz /do opisane w dalszej części regulaminu. Pamiętaj – zawsze staraj się odgrywać głosowo. Komenda /me ma być tylko dodatkiem, który pomoże wczuć Ci się w świat gry. Każde przeszukanie musi być odegrane poprzez komendy narracyjne!

3.3 Zakazuje się wykorzystywania czatu LOOC do komentowania akcji, wyzywania lub prowadzenia konwersacji. Czat ten służy tylko do wyjaśniania problemów technicznych napotkanych podczas rozgrywki. (W szczególnych przypadkach zarządy frakcji oraz administracja mają prawo do wykorzystania czatu LOOC w innym celu)

3.4 Używając komendy /do nie możesz kłamać!

3.5 Każdy gracz ma obowiązek używać komend narracyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

3.6 Zakazuje się spamowania na /twt /dw oraz na LOOC.

3.7 Każdy gracz ma prawo do używania modulatora, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z administracją.

3.8 Zakazuje się używania metazwrotów.

3.9 Zakazuje się odgrywania myśli poprzez komendy narracyjne.

3.10 Zakazuje się korzystania z zapisanych komend narracyjnych podczas przeszukiwania drugiej osoby.

3.11 Każde przeszukanie musi zostać odegrane za pomocą komend /me oraz /do. 

3.11.1 Zakazuje się przeszukiwania przez odgrywanie “/do widzi all?” itp.

3.12 Zakazuje się wykorzystania nicków OOC jako “ksywek”.
3.13 Zakazuje się przedłużania akcji przeszukiwania chowając przedmioty w różnych dziwnych miejscach.§4. ROZGRYWKA

 

4.1 Zakazuje się odradzania w szpitalu na BW jeśli akcja jest dalej kontynuowana.Wszelkie takie odrodzenia będą traktowane jako unikanie akcji RP.

4.2 Zakazuje się ingerencji w daną akcję RP, jeśli w żaden sposób nie jesteś z nią powiązany.

4.3 Zakazuje się samodzielnego odgrywania poważnych operacji (np. wyciągania kuli).

4.4 Każdy gracz zobowiązany jest do odgrywania bólu i strachu, adekwatnie do sytuacji.

4.5 Po udzieleniu pierwszej pomocy (operacja lub lokalny medyk) przez 10 minut nie możesz wykonywać czynności która mogłaby spowodować uszczerbek na Twoim zdrowiu, masz obowiązek odgrywać rannego. Zakazuje się również całkowitego powrotu do akcji przez, którą byłeś w szpitalu.

4.6 Teleporty do interiorów są traktowane jako zwykłe drzwi.

4.7 Zakazuje się wjeżdżania w innych graczy, nawet jeśli masz do tego inicjacje (zakaz VDM).

4.8 Postrzał w kamizelkę można odgrywać, jeśli posiadamy na sobie kamizelkę (ubiór) oraz posiadamy skryptowy pancerz. 

4.9 Zakazuje się grania w tak zwanego „Dzwon RP”.

4.10 Aby nagranie było traktowane jako IC trzeba wszystko poprawnie odegrać.

4.11 Zakazuje się uciekania na tereny greenzone podczas agresywnej akcji RP. (Greenzone rozpisane w dalszej części regulaminu).
4.12 Prowokowanie na GZ zezwala na kontynuowanie akcji RP i doprowadzenie prowokującego do bw.

4.13 Zakazuje się wcelowywania i doprowadzenia innych graczy do stanu BW poprzez postrzelenie ich przez bramy, garaże,drabiny, drzwi, okna lub inne elementy interioru.
4.14 Zakazuje się Gang Baitingu oraz Cop Baitingu (definicja na dole regulaminu)§5. POSTAĆ

 

5.1 Zakazuje się odgrywania postaci fikcyjnych.

5.2 Niedozwolone jest posiadanie imienia i nazwiska znanej osoby, bądź posiadanie polskojęzycznych danych lub takich, które brzmią polsko oraz mogą być interpretowane jako związane z polskimi wyrażeniami, a w szczególności takich, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub prowokacyjne w każdym języku

5.3 Zakazuje się noszenia na sobie zbugowanych ubrań oraz ubierania hełmów/kasków o działaniu kuloodpornym.
5.3.1 Zakazuje się noszenia ubrań frakcyjnych nie będąc jej członkiem

5.4 Po obudzeniu się w szpitalu nie pamiętasz ostatniej akcji przez, którą do niego trafiłeś.

5.5 Każdy gracz ma prawo do CK, jeśli wynika ono z wątku IC i zostało poprawie odegrane. CK innemu graczowi można zrobić po uzgodnieniu tego z administracją.

5.6 Każdy gracz ma obowiązek posiadać przy sobie dowód.

5.7 Zakazuje się przenoszenia wszelkich informacji, majątku, sugerowania się informacjami, jakichkolwiek znajomości pomiędzy postaciami gracza oraz przekazywania i przepisywania majątku przed planowanym ck.

5.8 Jeżeli ktoś ma maskę i moduluje swój głos nie można go rozpoznać.

5.9 Zakazuje się posiadania takiej samej lub podobnej ksywki IC jak nicku OOC, poza przypadkami kiedy ma to jakiekolwiek odniesienie IC.

5.10 Osobę chorą psychicznie można odgrywać po uzgodnieniu tego z administracją.

5.11 Zakaz symulowania choroby psychicznej.
5.12 Zakaz noszenia masek/czapek zwiększających obwód głowy.
5.13 Jeden gracz może posiadać maksymalnie dwa mieszkania.
5.13.1 Gracz traci automatycznie mieszkanie oraz przedmioty w nim po 3 tygodniach nieaktywności na serwerze.
§6. POJAZDY ORAZ PRZEDMIOTY

 

6.1 Zakazuje się posiadania rzeczy powiązanych z SASP/EMS/LSC/LSFD: odznak, GPS, mundurów i innych uniformów, naprawek blacharskich itp.

6.2 Zakazuje się wykonywania skoków kaskaderskich, jeśli twój pojazd nie jest do tego przystosowany.

6.3 Posiadanie przedmiotu skryptowo w ekwipunku obliguje do odgrywania posiadania przedmiotu IC.

6.4 Zakazuje się odgrywania chowania lub wyrzucania przedmiotów będąc w stanie BW.

6.5 Zakazuje się oszukiwania podczas sprzedaży auta/nieruchomości. 

6.6 Lądowanie helikopterami oraz samolotami dozwolone jest tylko na terenach płaskich oraz nie będących infrastrukturą miasta, czyli np. drogi, budynki, parkingi itp (Nie dotyczy frakcji).

6.7 Zakaz BunnyHopping’u pojazdami.

6.8 Wyciąganie oraz chowanie broni długiej należy odegrać przy użyciu komend narracyjnych, jeżeli nie posiadamy torby lub plecaka adekwatnych do wymiarów broni.

6.9 Zakazuje się sprzedaży/wymian aut limitowanych oraz posiadłości/apartamentów kupionych za pomocą dotacji. Sprzedaż skutkuje usunięciem przedmiotu ze świata gry oraz banem dla sprzedającego.
6.10 Zakazuje się kradzieży/używania samolotów/helikopterów niebędących własnością postaci (lokalnych).
6.11 Zakaz jazdy motocyklami drogowymi podczas trwania zimy (zimowej mapy).
6.12 Maksymalna ilość osób w pojeździe = ilość miejsc siedzących + 1
6.13 Maksymalny rabat przy sprzedaży pojazdu innej osobie to -20% od ceny bazowej(Przykład: Jeśli auto w dealerze kosztuje 5mln to minimalna cena sprzedaży to 4mln). – Nieprzestrzeganie = ban za niszczenie ekonomii serwera.
6.14 Jeśli dany pojazd fizycznie nie posiada tablic rejestracyjnych to dalej traktowany jest jako pojazd z tylną tablicą rejestracyjną.
6.14.1 Aby pojazd nie był rozpoznany przez radar policyjny należy skryptowo usunąć numer rejestracyjny, to znaczy “wybić blachy” u odpowiedniej organizacji przestępczej. (nie nie powiemy jakiej))
6.15 Zakazuje się latania/utrzymywania niskiego pułapu helikopterem
6.16 Aby pojazd mógł poruszać się po nieutwardzonym terenie musi posiadać offroadowe opony oraz odpowiednio wysokie zawieszenie(nie suv, sportowe itp)
6.17 Zezwala się na uderzenie motocykla samochodem jeśli: 

 – Motocykl hamuje przed autem

 – Motocykl podczas pościgu/konwoju/akcji agresywnej strzela z drive-by i podjeżdża pod opony auta.
– Kierowca motocykla wykonuje czynności nielegalne

§7. FRAKCJE

 

7.1 Administracja ma prawo do zmiany lidera frakcji bez podania konkretnego powodu.

7.2 Służby publiczne mają prawo do PowerGamingu w celu przeniesienia, skuwania gracza itd.

7.3 Zgodę na bycie skorumpowanym wydaje administracja. Bez takiej zgody zakazuje się odgrywania postaci skorumpowanej. Każdy członek frakcji może ubiegać się o postać skorumpowaną.

7.4 Po zwolnieniu z frakcji, można dołączyć do niej znowu po 7 dniach.

7.5 Zakazuje się wynoszenia przedmiotów i/lub broni należących do frakcji.

7.6 Zakazuje się kradzieży aut EMS oraz SASP bez większego powodu IC.

7.7 EMS ma prawo do Power Gamingu jeśli: 

7.7.1 Poszkodowany nie bierze czynnego udziału w akcji (np. jest AFK) 

7.7.2 Nie blokuje to wyborów postaciowych poszkodowanego 

7.7.3 Dostanie zgodę od poszkodowanego 

7.7.4 Poszkodowany odgrywa obrażenia nieadekwatne do powodu BW.

7.8 EMS ma nakaz odgrywania, także głosowego, komendy narracyjne uznawane są jako dodatek który pomaga, “wciągnąć się” w świat gry. 

7.9 Zakazuje się odbijania jeśli medyk zainicjuje udzielanie pomocy.

7.10 Medycy mają nakaz udzielania profesjonalnej pomocy – w inny wypadku jest to uznawane za LowRP. 

7.11 Zakaz przekazywania itemów medycznych. Medyk ma prawo użyć itemu medycznego na własne potrzeby, bądź innego medyka.

7.12 Każdy członek frakcji ma obowiązek stosować się do wewnętrznego regulaminu frakcji.

7.13 Zakazuje się podszywania się pod członków frakcji (noszenie ubioru służb porządkowych oraz odgrywanie fałszywego członka frakcji).
7.14 Zabronione jest przechodzenie z frakcji do crime od razu po jej opuszczeniu. Należy odczekać minimum 1 dzień

7.15 Zabronione jest posiadanie tatuaży na twarzy będąc w EMS, SASP, MHS oraz Weazel News jeśli występują przed kamerą

 

§8. FIRMY

8.1 Administracja ma prawo do zmiany lidera firmy bez podania konkretnego powodu.

8.2 SASP ma prawo wjechać oraz przeszukać teren siedziby firmy tylko, gdy zarząd firmy jest poszukiwany za duże przestępstwo.

8.3 Każdy członek firmy ma obowiązek stosować się do wewnętrznego regulaminu firmy.

8.4 Zakazuje się wynoszenia przedmiotów należących do firmy.

8.5 Podczas wykonywania pracy masz obowiązek poruszać się firmowym pojazdem!

 

§9. CRIME

 

9.1 Zabrania się okradania, zabijania oraz porywania medyków na służbie jeśli medyków jest mniej niż 4 oraz jeśli sami nie rozpoczną inicjacji.

9.2 Odbicie osób zatrzymanych może odbyć się dopiero w momencie, gdy konwój przejedzie 500 m oraz maksymalnie 200 m przed terenem więzienia.

9.3 Porwanie obywateli może nastąpić gdy na służbie jest minimum 2 policjantów. Wyjątkiem są porwania z terenu Red Zonów oraz rozpoczęcie inicjacji ze strony przeciwnika.

9.4 Porywać policjantów można od 4 funkcjonariuszy na służbie.
9.4.1 Porwani policjanci nie liczą się do limitu akcji. Po odbiciu/odzyskaniu nie mogą brać oni udziału w akcji powyżej limitu.

9.5 Porywać dla okupu można od 4 funkcjonariuszy na służbie.
9.5.1 Maksymalny okup jakiego można żądać za porwanego:

 – Cywila: 50 000$

 – Policjanta 100 000 $

 – High Command SASP 400 000 $

 – Medyk 100 000 $
9.5.2 Aby żądać okupu za kogokolwiek trzeba mieć do tego dobre podłoże RP (Brak kasy to nie jest żadne podłoże)

9.6 Zakaz ucieczki na GreenZone i/lub RedZone, jeżeli gracz po wcześniejszej inicjacji ucieka na zieloną i/lub czerwoną strefę masz prawo kontynuować akcję RP.

9.7 Zakazuje się dodawania, edytowania, usuwania kontaktów w skradzionych kartach SIM.

9.8 Zakazuje się okradania kont bankowych.

9.9 Zakazuje się popełniania przestępstw w strojach prac legalnych.

9.10 Zakazuje się popełniania przestępstw w autach prac legalnych.

9.11 Limit na agresywną akcję dla zaakceptowanych organizacji przestępczych wynosi 9 osób, natomiast dla niezaakceptowanych wynosi 4. Limit SASP wynosi 10 osób.
9.11.1 Limit osób robiących “napad” dla organizacji nie zaakceptowanych wynosi 4

9.12 Limity ilościowe SASP oraz Crime znajdują się tabelce poniżej:
(Limity osób niżej wymienione tyczą się do zakończenia akcji)

 

MIEJSCE

SASP

CRIME

   

Jacht

16

14

Human Labs

14

12

Pacyfik

10

7

Kasyno

8

6

Banki Flecca

7

5

Jubiler

6

4

Napad na dom

4

2

Kasetka

2

Laweta

5

4

Furgonetka

4

2

Platforma Wiertnicza

0

5

Narkotyki

6

4

Konwój bez SWAT

15

10

Konwój ze SWAT

15

18

Przejmowanie Biznesu

10

9

Tracker

2

3

Ammu-Nation

3

2

Zlecenia

3

2

Wille

5

3

 

9.13 Zakazuje się porywania graczy na napady z wyjątkiem napadu na Humane, Jacht
9.13.1 Maksymalna ilość zakładników na napad:

Humane Labs/Jacht – 12 Zakładników.
9.13.2 Zakazuje się porywania osób z terenów Osiek Gangów oraz GZ

9.14 Maksymalna ilość osób w organizacji przestępczej to 35 a gangu ulicznego 40.

9.15 Lider danej organizacji przestępczej bierze całkowitą odpowiedzialność za wszystkich członków danej organizacji.

9.16 Zarejestrowane organizacje mają prawo, aby prowadzić ze sobą wojnę. Wojna nie może być zapoczątkowana z byle jakiego powodu i musi mieć mocne podłoże roleplay.

9.17 Po rozpoczęciu wojny dozwolone są wszelkie formy ataku na inny gang.

9.18 Zakazuje się odgrywania organizacji przestępczej w sposób: porywanie losowych osób i zabijanie / okradanie ich. Jako organizacja przestępcza macie bardzo duże pole do popisu i odgrywania kreatywnych akcji. 

9.19 Akcje agresywną można rozpocząć po poprawnym zainicjowaniu akcji. Inicjacja dzieli się na werbalną oraz niewerbalną, gdzie inicjacja werbalna oznacza zakomunikowanie przeciwnikowi rozpoczęcie akcji agresywnej, a inicjacja niewerbalna oznacza wystrzelenie minimum 2 pocisków w powietrze. Zarejestrowane organizacje przestępcze oraz SASP mają prawo do inicjacji grupowej, to znaczy, że zainicjowanie strzelaniny przez jedną osobę również rozpoczyna strzelaninę dla reszty organizacji.

9.20 Okraść SASP można tylko w poniżej wymienionych przypadkach:
9.20.1 Napad na Humane Labs
9.20.2 Napad na Pacyfika
9.20.3 Wjazd frontalny przeprowadzony przez SASP

9.20.4 SASP zainicjuje agresywną akcję RolePlay

9.20.5 Konwój

9.20.6 Jacht
9.21 Zakazuje się sprzedaży narkotyków na terenie siedzib organizacji, w interiorach (np. LifeInvader), Cayo Perico, Lotniskach oraz w miejscach takich jak metro, dachy czy góry.

9.21.1 Organizacje przestępcze mogą sprzedawać narkotyki dopiero po oddaleniu się na odległość minimum 2.5 km od siedziby.

9.22 Strona atakowana nie ma limitu podczas akcji agresywnej np. wjazd na ośkę, siedzibę organizacji.

9.23 Zakazuje się odbijania napadów. (Wyjątkiem jest SASP)

9.24 Podczas przeprowadzania wjazdu frontalnego przez SASP na siedzibę organizacji przestępczej obowiązują poniższe limity

9.24.1 Limit funkcjonariuszy na wjazdy na siedziby gangów, karteli oraz mafii wynosi 15.

9.24.2 Limit funkcjonariuszy na wjazdy na siedziby gangów ulicznych wynosi 25.
9.25 Limit broni długich na akcję agresywną = 3 długie (obowiązuje crime oraz SASP)
9.25.1 Limit broni długich na akcję agresywną na Cayo Perico = 9 (Crime oraz SASP)

9.26 Współpraca dwóch organizacji przestępczych podczas odbijania konwoju jest zakazana. Nie dotyczy Mafii.

9.26.1 Wyjątkiem jest konwój szefa organizacji przestępczej. W takim przypadku dozwolona jest współpraca między organizacjami przestępczymi.
9.27 Po CK postaci, do organizacji można dołączyć po 7 dniach od daty CK
9.28 Policja ma prawo dołączyć na trzeciego do akcji przejmowania biznesu gdy dostaną powiadomienia o oddanych strzałach na terenie biznesu. (Należy używać tłumików)
9.29 Zakazuje się odbijania osoby zatrzymanej która jest transportowana z miejsca zatrzymania do siedziby DOJu i odwrotnie.
9.30 Zakaz stania, czekania, kampienia, wcelowywania się na miejscach do rozpoczęcia napadów.
9.31 Zakaz odbijania policyjnego konwoju podczas gdy jedzie do szpitala z zatrzymanymi
9.32 Swat na konwojach może pojawiać się tylko w przypadku konwoju 500/500 lub FCK
9.33 Zakazuje się używania powiedzonek/słówek wymienionych w §11 regulaminu

9.34 Jeśli osoba konwojowana dostanie crasha to policja kontynuuje konwój bez względu na brak osoby konwojowanej w środku
9.34.1 Osoba konwojowana po crashu na serwer może wejść dopiero po zakończeniu konwoju§10. POJĘCIA RP

IC (In Character) – Świat, w którym żyje nasza postać; kontent dotyczący bezpośrednio rozgrywki

OOC (Out Of Character) – Świat, w którym żyjemy my; wszystko co niezwiązane jest z rozgrywką

MG (Meta Gaming) – Jest to wykorzystywanie informacji OOC w IC

LootRP – jest to przeszukanie oraz zabranie itemów graczowi bez odegrania, bądź bez podłoża RP

WMG – Wykorzystywanie Mechaniki Gry czyli na przykład coś co w prawdziwym życiu byłoby niemożliwe jak na przykład używanie “zetki” do widzenia przez ściany, wsadzanie kogoś w ścianę kajdankami/

PG (Power Gaming) – definiuje się to jako zmuszanie kogoś do akcji RP. Przykład : /me uderza Jacka tak mocno, że stracił on przytomność

SS (Stream Sniping) – Oglądanie danego streamera podczas rozgrywki na naszym serwerze i śledzenie go, jeżdżenie do niego etc.

BW (Brutally Wounded) – Wprowadzenie postaci w stan nieprzytomności wskutek odniesionych obrażeń

VDM (Vehicle Deathmatch) – Jest to umyślne rozjeżdżanie osób np. specjalnie wjechanie w kogoś kto wysiada z pojazdu mając możliwość skręcenia w drugą stronę

HK (Helicopter Kill) – j.w tylko helikopterem

RDM (Random Deathmatch) – Jest to umyślne strzelanie do osób bez głębszego powodu IC, które prowadzi do BW np. postrzelenie kogoś, bo powiedział do Ciebie „ty idioto”

CK (Character Kill) – Permanentne uśmiercenie postaci

FCK (Forced Character Kill) – Wymuszone uśmiercenie postaci przez osobę inną, niż właściciel postaci

CL (Combat Log) – Wyjście z gry podczas akcji RP. Przykładowo: ściga Cię policja, więc robisz ALT+F4 w celu uniknięcia odpowiedzialności

Zasada Szanowania Życia – zasada mówiąca o szacunku do życia swojej postaci i nie narażanie jej na sytuacje, w których mogłaby zginąć, np. obraza kilku uzbrojonych osób lub taranowanie ciężkich pojazdów typu ciężarówka zwykłym samochodem osobowym

Fail RP błędne odegranie akcji RP, wychodzenie z postaci*

Wychodzenie z Postaci – sytuacja, kiedy podczas akcji RP wychodzisz z IC do OOC krzycząc do kogoś np. łamiesz regulamin! Unikaj takich zachować, a wszelkie sytuacje, w których według Ciebie złamany został regulamin, zgłoś do administracji

Fail Driving – jazda pojazdem, która byłaby niemożliwa w prawdziwym życiu. Przykład: jedziesz samochodem, po czym wyskakujesz na wzniesieniu, lecisz w powietrzu 100 metrów, dachujesz, końcowo lądujesz na kołach i jedziesz dalej lub wyskakujesz z ulicy do kanałów burzowych

GZ (Green Zone) Tereny komend, szpitali, Mechanik, centrum egzaminacyjnego (prawo jazdy), Siedziba psychologa, Parking główny, miejsca prac legalnych, Car dealer, Sklepy odzieżowe, Salon fryzjerski, Salon tatuażu, Urząd miasta, Banki i przed bankiem (oprócz banków w których można przeprowadzić napad), 

Red Zone –  Zbiórka i przeróbka narkotyków, pralnia, siedziby organizacji przestępczych.
RK (Revenge Kill) –  Zemsta na osobie, która wcześniej doprowadziła nas do BW. Po odrodzeniu się na szpitalu nasza postać nie pamięta, dlaczego się na nim znalazła.
NJ (Ninja Jacking) – Wyrzucenie kierowcy z pojazdu bez poprawnego odegrania akcji RP przy użyciu komend narracyjnych.
GB (Gang Baiting) – Podjeżdżanie/prowokowanie osób przynależnych do gangów. Jeżdżenie przy ich ośkach w celu wymuszenia na nich reakcji bez większego celu.
CB (Cop Baiting) – Prowokowanie policji, bez większego celu
Dzwon RP – Celowe, wielokrotne uderzanie samochodu innego gracza aby jego pojazd tracił co chwilę kontrolę


§11. ZAKAZANE POWIEDZENIA/SŁÓWKA

 • Leży Kiera
 • Leżysz to leż
 • Entry
 • Pusta
 • Sztanga
 • Fanga
 • Tuba
 • Bombimy się
 • Kroje Fanty
 • Kroić
 • Dostał z Pierwszej
 • Wbita
 • Bitka
 • Sieka
 • Pick
 • Ja za 2 itp
 • Dudnią
 • Borowik
 • Lotnia
 • Do Zera
 • Mierniaki
 • Po Body
 • Klikamy ich
 • Dajcie mi ostatniego
 • Ale pestka
 • Juma Seta
 • Chyba nie ma gatki
 • Kup se ręce
 • Bez oporu
 • Opór
 • Pyrra Yalla
 • Duelek
 • Fiskać