Menu

Please select a menu

Wszelkie prawa zastrzeżone | Twórcy regulaminu: Administracja HypeRP | 17.03.2022§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

1.2 Każda osoba wchodząca na serwer akceptuje regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania go.

1.3 Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, działające na szkodę serwera jeśli uzna to za słuszne.

1.4 Rozgrywka na serwerze HypeRP jest zgodna z regulaminami platform służących do streamowania (np. Twitch

1.5 Regulamin serwera jest najważniejszym dokumentem i żaden regulamin (frakcji, organizacji przestępczej lub biznesu) nie może być sprzeczny z regulaminem głównym. W przypadku sprzeczności respektowane są zapisy z regulaminu głównego.

1.6 Administrator ma decydujący głos we wszystkich sprawach dotyczących serwera.


§2. ZASADY OGÓLNE

2.1 Wszystkie akcje RolePlay muszą być odgrywane z zachowanie zasad immersji.

2.2 Tylko administrator ma prawo do przerwania akcji

2.3 Zakazuje się korzystania z programów trzecich, bugów, mechanik gry, exploitów, cheatów, modów oraz innych wspomagaczy, które ułatwiają rozgrywkę.

2.4 Każdy gracz grający na serwerze ma obowiązek posiadać sprawny mikrofon i aktywnie się przez niego komunikować..

2.5 Bycie pod wpływem jakichkolwiek substancji nie zwalnia cię z przestrzegania regulaminu.

2.6 Gracz ma obowiązek odegrać akcje poprawnie, nawet jeśli drugi gracz łamie regulamin.

2.7 Zakazuje porozumiewania się przez programy trzecie (Discord lub inne) podczas rozgrywki na naszym serwerze. 
2.8 Po udzieleniu pierwszej pomocy (operacja lub lokalny medyk) przez 5 minut nie możesz wykonywać czynności która mogłaby spowodować uszczerbek na Twoim zdrowiu, masz obowiązek odgrywać rannego. Zakazuje się również całkowitego powrotu do akcji przez, którą byłeś w szpitalu.

2.9 Prowokowanie na GZ zezwala na kontynuowanie akcji RP i doprowadzenie prowokującego do bw.

2.10 Zakazuje się odbijania jeśli medyk zainicjuje udzielanie pomocy.


§3. POSTAĆ ORAZ PRZEDMIOTY

3.1 Szanujemy życie swojej postaci oraz jej zdrowie.

3.2 Imię i nazwisko, historia postaci oraz cechy postaci muszą być zgodne z regulaminem oraz innymi zasadami panującymi na serwerze.  

3.3 Przenoszenie majątku, broni lub jakichkolwiek informacji pomiędzy postaciami jest surowo zakazane.
3.4 CK innej postaci musi zostać zaakceptowane przez administrację.
3.5 Każdy gracz ma obowiązek posiadać przy sobie dowód.

3.6 Osobę chorą psychicznie można odgrywać po uzgodnieniu tego z administracją.

3.6.1 Zakazuje się odgrywania symulowania choroby psychicznej.

3.7 Jeden gracz może posiadać maksymalnie dwa mieszkania.
3.8 Posiadanie przedmiotu skryptowo w ekwipunku obliguje do odgrywania posiadania przedmiotu IC.

3.9 Lądowanie helikopterami oraz samolotami dozwolone jest tylko na terenach płaskich oraz nie będących infrastrukturą miasta, czyli np. drogi (Nie dotyczy frakcji).
3.10 Zakazuje się oszukiwania podczas sprzedaży auta w miejscach publicznych.


§4. FRAKCJE ORAZ FIRMY

4.1 Administracja ma prawo do zmiany lidera frakcji i firmy bez podania konkretnego powodu.

4.2 Zgodę na bycie skorumpowanym wydaje administracja. Bez takiej zgody zakazuje się odgrywania postaci skorumpowanej. Każdy członek frakcji może ubiegać się o postać skorumpowaną.

4.3 Zakazuje się wynoszenia przedmiotów i/lub broni należących do frakcji lub firmy.

4.4 EMS ma prawo do Power Gamingu jeśli: 

4.4.1 Poszkodowany nie bierze czynnego udziału w akcji (np. jest AFK) 

4.4.2 Nie blokuje to wyborów postaciowych poszkodowanego 

4.4.3 Dostanie zgodę od poszkodowanego 

4.4.4 Poszkodowany odgrywa obrażenia nieadekwatne do powodu BW.

4.5 Medycy mają nakaz udzielania profesjonalnej pomocy (przy pomocy odgrywania głosowego oraz za pomocą komend narracyjnych) – w innym wypadku jest to uznawane za LowRP. 

4.6 Zakaz przekazywania itemów medycznych niedostępnych w aptece. Medyk ma prawo użyć itemu medycznego na własne potrzeby, bądź innego medyka.

4.7 Każdy członek frakcji lub firmy ma obowiązek stosować się do wewnętrznego regulaminu frakcji lub firmy.

4.8 Podczas wykonywania pracy masz obowiązek poruszać się firmowym pojazdem!

4.9 Zakazuje się popełniania przestępstw w strojach oraz autach prac legalnych.


§5. CRIME

5.1 Akcje agresywną można rozpocząć po poprawnym zainicjowaniu akcji. Inicjacja dzieli się na werbalną oraz niewerbalną, gdzie inicjacja werbalna oznacza zakomunikowanie przeciwnikowi rozpoczęcie akcji agresywnej, a inicjacja niewerbalna oznacza wystrzelenie minimum 2 pocisków w powietrze. Zarejestrowane organizacje przestępcze oraz SASP mają prawo do inicjacji grupowej, to znaczy, że zainicjowanie strzelaniny przez jedną osobę również rozpoczyna strzelaninę dla reszty organizacji.

5.2 Limit na agresywną akcję dla zaakceptowanych organizacji przestępczych wynosi 9 osób, natomiast dla niezaakceptowanych wynosi 4. Limit SASP wynosi 10 osób.
5.2.1 Limit osób robiących “napad” dla organizacji nie zaakceptowanych wynosi 4
5.2.2 Strona atakowana nie ma limitu podczas akcji agresywnej np. wjazd na ośkę, siedzibę organizacji.

5.3 Limity ilościowe SASP oraz Crime znajdują się tabelce poniżej:
(Limity osób niżej wymienione tyczą się do zakończenia akcji)

MIEJSCE

SASP

CRIME

Jacht

16

14

Human Labs

14

12

Pacyfik

10

7

Kasyno

8

6

Banki Flecca

7

5

Jubiler

6

4

Kasetka

2

Narkotyki

6

4

Konwój

18

22

5.4 Odbicie osób zatrzymanych może odbyć się dopiero w momencie, gdy konwój przejedzie 500 m oraz maksymalnie 200 m przed terenem więzienia.

5.5 Porwanie obywateli może nastąpić gdy na służbie jest minimum 2 policjantów. Wyjątkiem są porwania z terenu Red Zonów oraz rozpoczęcie inicjacji ze strony przeciwnika.

5.6 Porywać policjantów lub cywili dla okupu można od 4 funkcjonariuszy na służbie.

5.7 Zakazuje się dodawania, edytowania, usuwania kontaktów w skradzionych kartach SIM. Kartę SIM można jedynie przeszukiwać, sprawdzać.

5.8 Na napad można porwać maksymalnie 10 zakładników. Ilość zakładników podstawionych może wynosić maksymalnie połowę liczby całkowitej zakładników.

5.9 Maksymalna ilość osób w organizacji przestępczej to 25 a gangu ulicznego 40.

5.10 Okraść SASP można tylko w poniżej wymienionych przypadkach:
5.10.1 Napad na Humane Labs
5.10.2 Napad na Pacyfika
5.10.3 Wjazd frontalny przeprowadzony przez SASP

5.10.4 SASP zainicjuje agresywną akcję RolePlay

5.10.5 Konwój

5.10.6 Jacht
5.11 Zakazuje się sprzedaży narkotyków na terenie siedzib organizacji, w interiorach (np. LifeInvader) oraz Cayo Perico.

5.12 Zakazuje się odbijania napadów. (Wyjątkiem jest SASP)


§6. WHITELIST

6.1 Zdawanie WL odbywa się indywidualnie. 

6.2 Od każdego gracza przy zdawaniu WL wymagana jest mutacja.

6.2.1 Wyjątkiem od tej zasady są osoby, które odgrywają peda. Takie osoby przychodzą wraz ze swoimi opiekunami (którzy już zdali WL) na kanał, na którym zdają WL.

6.3 Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości zdania WL za nieprzestrzeganie regulaminu oraz powody nieuwzględnione w regulaminie.

6.4 Sprzedawanie, wypożyczanie lub przekazanie konta z WL jest surowo zabronione. W takim przypadku nabywca oraz sprzedający otrzymują zakaz zdawania WL.

6.5 WL-checker ma prawo do natychmiastowego przerwania rozmowy z osobą zdający w uzasadnionym przypadku.

6.5 Podczas rozmowy (zdawania) wymagane jest zachowanie kultury osobistej.

6.6 Administracja zastrzega sobie prawo do unieważnia WL za działania na szkodę serwera oraz jego społeczności.

6.7 WL-checker nie ma obowiązku podania powodu niezdania WL.