Menu

Please select a menu

14.03.2023

 • Parę poprawek w tablecie SASP
 • Usunięto kurierom kurs na ośkę crips
 • Zmieniono animacje wyciągania Micro SMG
 • Zmniejszono carhud
 • **Po restarcie:**„`ini
 • Przepisano system palenia fajek (by buebue)
  – dodano paczki papierosów (użycie daje kilka papierosów do eq)
  – dodano możliwość trzymania papierosa w ustach
  – od teraz to wy decydujecie kiedy się zaciągacie poprzez naciśnięcie klawisza
  – możliwość podania innej osobie papierosa„`

25.02.2023

 • Naprawiono pracę ogrodnika
 • Zwiększono zarobki ogrodnika

23.02.2023

 • Zmieniono lokalizację rozpoczęcia napadu na OilRig
 • Dodano wymagany item do rozpoczęcia napadu na OilRig

21.02.2023

 • Dodano nową firmę Los Santos Building Construction

18.02.2023

 • Dodano 10 wspólnych animacji (Obywatel – Interakcje)
 • Dodano 60 animacji selfie (Selfie)
 • Dodano 16 drillowych tańców (Taniec)